Hakkında

 

“Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı”

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde yürütülen Artvin’de Tıbbi Aromatik Bitki Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi (Envanteri), Halkın Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi, Canlı Materyal ve Tohum Temini isimli ihtisaslaşma projesi ve

Ziraat Bankası tarafından desteklenen “Tıbbi Aromatik Bitkileriyle Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Yolunda Artvin” isimli proje

kapsamında 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı