“Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda, İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı” Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

15 Şubat 2024, Perşembe 4

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde yürütülen “Artvin’de Tıbbi Aromatik Bitki Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi (Envanteri), Halkın Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi, Canlı Materyal ve Tohum Temini” isimli ihtisaslaşma projesi ve Ziraat Bankası tarafından desteklenen “Tıbbi Aromatik Bitkileriyle Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Yolunda Artvin” isimli proje kapsamında 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Çalıştayda toplam 4 oturum yapılmıştı. Bu oturumlara Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin YÜCEL, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İffet İrem TATLI ÇANKAYA, Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Erdal BEDİR, Ege Tarımsal Kalkınma Enstitüsü’nden Doç. Dr. Ünal KARIK ve Tübitak MAM Yaşam Teknolojileri Başkanlığı’ndan Dr. Öznur KARAOĞLU davetli konuşmacı olarak katılmış ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANGBB), Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu (ARTH), Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABMER), Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezileri (BİLTEKMER) ziyaret edilerek değerlendirmeler yapılmıştı. Ayrıca çalıştaya Artvin Çoruh Üniversitesi akademik personeli, öğrencileri, kooperatif temsilcileri ve muhtarlar olmak üzere toplam 179 kişi katılmıştı. Çalıştay programının, sunum özetlerinin, değerlendirme toplantısında alınan kararların, yaklaşık 47 önerinin, swot analizinin ve çalıştay fotoğraflarının yer aldığı 66 sayfadan oluşan Çalıştay Sonuç Bildirgesi yayınlanmıştır.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi'ne ulaşmak için tıklayınız.